10 bước nuôi con bằng sữa mẹ thành công  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Bảo vệ, thúc đẩy, và hỗ trợ Nuôi con bằng sữa mẹ trong các cơ sở cung cấp các dịch vụ chăm sóc Bà mẹ và trẻ sơ sinh: Sáng kiến Bệnh viện Bạn hữu trẻ em sửa đổi năm 2018.

Hướng dẫn thực hiện

Nhiều bằng chứng đã cho thấy rằng, Nuôi con bằng sữa mẹ là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện quyền được đạt tiêu chuẩn cao nhất về sức khỏe của trẻ, đồng thời tôn trọng quyền của mọi người để đưa ra quyết định về cách cho con bú, dựa trên các thông tin đầy đủ, các bằng chứng, không có lợi ích thương mại và sự hỗ trợ cần thiết để giúp bà mẹ thực hiện quyết định của mình.

Cải thiện việc Nuôi con bằng sữa mẹ có thể là động lực chính để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững bao gồm mục tiêu 1 (chấm dứt tình trạng đói nghèo dưới mọi hình thức ở mọi nơi); mục tiêu 2 (chấm dứt nạn đói, đạt được an ninh lương thực và thúc đẩy nông nghiệp bền vững); mục tiêu 3 (đảm bảo cuộc sống lành mạnh và nâng cao phúc lợi cho mọi lứa tuổi) mục tiêu 4 (đảm bảo giáo dục hòa nhập và chất lượng cho tất cả mọi người và thúc đẩy việc học suốt đời); mục tiêu 5 (đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái); mục tiêu 8 (thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, bền vững và bền vững, việc làm và làm việc tốt cho tất cả); mục tiêu 10 (giảm sự bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia); và mục tiêu 12 (đảm bảo tiêu dùng bền vững và các mô hình sản xuất).

Trong những giờ và ngày đầu tiên của cuộc sống trẻ sơ sinh là giai đoạn cửa sổ quan trọng để thiết lập chu kỳ tiết sữa và cung cấp cho các bà mẹ sự hỗ trợ cần thiết để cho con bú sữa mẹ thành công. Từ năm 1991, sáng kiến Bệnh viện bạn hữu trẻ em (BFHI) đã giúp thúc đẩy các cơ sở chăm sóc thai sản và trẻ sơ sinh trên toàn thế giới để hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tốt hơn. Mười bước để Nuôi con bằng sữa mẹ thành công được thiết lập lần đầu tiên năm 1989. Dựa trên 10 bước để nuôi con bằng sữa mẹ thành công, BFHI tập trung vào việc cung cấp tối ưu chăm sóc lâm sàng cho các bà mẹ và trẻ nhỏ. Có những bằng chứng đáng kể rằng việc thực hiện Mười bước để Nuôi con bằng sữa mẹ thành công đã làm tăng đáng kể tỷ lệ bú mẹ. Tổng kết một cách có hệ thống 58 nghiên cứu về chăm sóc thai sản và chăm sóc trẻ sơ sinh công bố năm 2016 đã chứng minh rõ ràng rằng việc tuân thủ Mười bước ảnh hưởng đến việc bắt đầu cho bú sữa ngay sau khi sinh, bú mẹ hoàn toàn và thời gian cho bú mẹ hoàn toàn.

Hướng dẫn thực hiện Sáng kiến sửa đổi năm 2018 dành cho tất cả những nhà hoạch định chính sách, người chăm sóc, phụ nữ mang thai, gia đình và trẻ sơ sinh: chính phủ; các nhà quản lý cấp quốc gia về các chương trình chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em nói chung, và nuôi con bằng sữa mẹ, các chương trình liên quan đến sáng kiến Bệnh viện bạn hữu (BFHI) nói riêng; và cán bộ quản lý y tế ở các cấp khác nhau (giám đốc cơ sở, giám đốc y tế, trưởng phòng quản lý thai sản và trẻ sơ sinh). Chủ đề của mỗi bước không thay đổi, nhưng nội dung của mỗi bước đã được cập nhật phù hợp với các hướng dẫn dựa trên bằng chứng và chính sách y tế công cộng toàn cầu. Mục đích cốt lõi của các bước này vẫn giống như phiên bản năm 1989, cụ thể là bảo vệ, quảng bá và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ trong các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh. Hướng dẫn mới này tách hai bước đầu tiên, giải quyết các thủ tục quản lý cần thiết để đảm bảo rằng sự chăm sóc được cung cấp một cách nhất quán và có đạo đức, và tám bước còn lại nêu ra các tiêu chuẩn về chăm sóc lâm sàng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

10 bước hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ thành công được chia thành hai phần: (i) các quy trình về thể chế cần thiết để đảm bảo rằng việc chăm sóc được thực hiện một cách nhất quán và đảm bảo các vấn đề về đạo đức (các thủ tục quản lý quan trọng); và (ii) các tiêu chuẩn về chăm sóc cá nhân bà mẹ và trẻ sơ sinh (các thực hành lâm sàng chính). Việc áp dụng đầy đủ Bộ luật Tiếp thị Quốc tế về các sản phẩm thay thế sữa mẹ và các Nghị quyết có liên quan của Hội đồng Y tế Thế giới (Bộ luật) cũng như việc theo dõi nội bộ liên tục về tuân thủ thực hành lâm sàng đã được đưa vào bước 1 về chính sách Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Trong sáng kiến sửa đổi năm 2018, một số bước đã được đơn giản hoá, để đảm bảo có tính khả thi và áp dụng cho tất cả các cơ sở. Để đảm bảo rằng mọi trẻ sơ sinh được sinh ra trong cơ sở đều có quyền tiếp cận bình đẳng đến chất lượng chăm sóc tốt nhất, các bước này phải nằm trong tầm tay của mọi cơ sở, chứ không phải chỉ là một vài lựa chọn. Ví dụ, bước 2 về tập huấn tập trung nhiều hơn vào đánh giá năng lực để đảm bảo rằng kiến thức chuyên môn có kiến thức, năng lực và kỹ năng để hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ hơn là nhấn mạnh vào một chương trình cụ thể. Bước 5 về cung cấp cho các bà mẹ sự hỗ trợ thiết thực về cách cho con bú sữa mẹ, không nhấn mạnh đến một loại sữa, nhưng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề để đảm bảo người mẹ chuẩn bị tốt cho việc nuôi con bằng sữa mẹ. Bước 9 về việc sử dụng các bình sữa, núm vú và đồ ăn tập thể giờ đây tập trung vào việc tư vấn cho các bà mẹ về việc sử dụng chúng, hơn là cấm hoàn toàn chúng. Bằng chứng về việc cấm hoàn toàn việc sử dụng chúng đã được tìm thấy là yếu kém, vì việc xem xét có hệ thống trong quá trình phát triển hướng dẫn đã cho thấy tỷ lệ trẻ bú sữa mẹ rất thấp hoặc không có sự khác biệt giữa những trẻ sơ sinh khỏe mạnh sử dụng chai, núm vú hoặc paciers giai đoạn sau sinh và những người không (51). Trong số trẻ sơ sinh non tháng, việc đánh giá có hệ thống đối với bú sữa không dinh dưỡng không ảnh hưởng đến kết cục liên quan đến sữa mẹ và có tác động tích cực đến thời gian nằm viện (52, 53). Đối với trẻ sơ sinh non tháng, việc sử dụng các chai và núm vú cũng không được khuyến khích. Bước 10 về chăm sóc sau khi xuất viện tập trung nhiều hơn vào trách nhiệm của cơ sở chăm sóc thai sản và các dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh để lên kế hoạch cho việc xuất viện cũng như phối hợp và làm việc để tăng cường hỗ trợ cộng đồng cho việc cho con bú, hơn là việc tạo ra các các nhóm hỗ trợ bà mẹ - bà mẹ.

Mười bước để Nuôi con bằng sữa mẹ thành công

Thủ tục quản lý quan trọng

1a. Thực hiện đầy đủ Bộ luật Tiếp thị Quốc tế về các sản phẩm thay thế sữa mẹ và các Nghị quyết của Hội đồng Y tế Thế giới.

1b. Có một văn bản chính sách nuôi dưỡng trẻ sơ sinh thường quy thông báo cho nhân viên và Bố mẹ trẻ.

1c. Thiết lập các hệ thống giám sát và quản lý dữ liệu liên tục.

2. Đảm bảo rằng nhân viên có đủ kiến thức, năng lực và kỹ năng để hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ.

Các thực hành lâm sàng chính

3.  Thảo luận tầm quan trọng và cách quản lý việc nuôi con bằng sữa mẹ với bà mẹ có thai và gia đình.

4. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp xúc trực tiếp và không gián đoạn da kề da và hỗ trợ các bà mẹ bắt đầu cho con bú sữa mẹ ngay sau khi sinh.

5. Hỗ trợ cho các bà mẹ khởi xướng và duy trì nuôi con bằng sữa mẹ và giải quyết các khó khăn thường gặp.

6.  Không được nuôi dưỡng trẻ sơ sinh bằng bất kỳ loại đồ ăn, thức uống nào khác ngoài sữa mẹ, trừ khi có chỉ định của y tế.

7. Cho phép bà mẹ và trẻ sơ sinh ở cùng nhau trong phòng bệnh 24 giờ một ngày.

8. Hỗ trợ các bà mẹ nhận ra và đáp ứng với các dấu hiệu nhu cầu nuôi dưỡng của trẻ.

9. Tư vấn cho các bà mẹ về việc sử dụng và nguy cơ của nuôi trẻ bằng bình, núm vú giả.

10. Phối hợp sao cho bố mẹ và trẻ sơ sinh tiếp cận kịp thời với sự hỗ trợ và chăm sóc liên tục.

Lược dịch - BS. Ngô Thị Hà Phương - Viện Dinh dưỡng
Cập nhật: 11/05/2018
Lượt xem: 5318
Lên trên
Đánh giá dinh dưỡng
( Cho người trưởng thành )
Cân nặng
kg
Chiều cao
m
Kết quả B.M.I
Đánh giá
Mặt trời bé thơ - Viện Dinh dưỡng (NIN)
Địa chỉ: 48B, Tăng Bạt Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3971 7090 - Fax : (84-4) 3971 7885 - Email: ninvietnam@viendinhduong.vn
© 2011 mattroibetho.vn. Số đăng ký 180/GP-TTĐT. Cấp ngày 10/10/2011 - Thiết kế website bởi BICWeb.vn™